Escriu-nos! participa@canvi.cat

Les energies renovables, el nostre model energètic

El model energètic de CanVi passa per les energies renovables. Vam demanar al ple la migració a “Som Energia”, cooperativa catalana que compra i produeix exclusivament energia renovable.

La moció presentada va ser aprovada per unanimitat i en aquest últim any s’han traspassat a “Som Energia” dos equipaments: la biblioteca municipal i la sala polivalent del carrer França que representen un 4% del total del pressupost dedicat a l’enllumenat públic.

Diríem que seria un bon inici si no fos perquè sembla fet de cara a la galeria. Mostra de la hipocresia de l’equip de govern és que va desaprofitar una oportunitat d’or com va ser el venciment del contracte de l’enllumenat públic amb Endesa el passat desembre quan ja havien escampat als quatre vents per les xarxes socials que eren els abanderats de les energies renovables.

Des de CanVi seguirem treballant en aquesta línia per tal que Sant Antoni de Vilamajor sigui un poble més sostenible.

Share

Més pàrquings per motos

Aquest 2017, han augmentat el nombre de places de pàrquing de motos al nostre municipi.

Teníem un problema de mobilitat, en algunes cantonades tant la visió com la maniobra per girar eren complexes. Tenint en compte aquesta problemàtica, vam buscar una proposta proactiva que cobrís també unes necessitats com és l’aparcament dels motoristes que vénen a fer les seves gestions al centre del poble.
Vam proposar aquesta solució al ple de l’Ajuntament del maig del 2016 i dos mesos després teníem 3 noves zones de pàrquing de motos.

Des de CanVi valorem molt positivament que, després d’un any, les nostres propostes segueixin tirant endavant i donin solució a altres punts del nostre municipi amb el mateix problema.

Share

Demanem la dimissió d’un regidor de govern

Després d’unes setmanes molt dures i d’uns dies intensos arribà el ple del 30 de març de 2017 i, a la nostra última intervenció, demanen la dimissió d’un dels regidors de govern per irregularitats en els expedients d’obres del nostre ajuntament.

Publiquem passats uns dies per informar i deixar constància donat la gravetat de l’assumpte, creient fermament que totes les accions es van portar a terme allà on s’havien de portar: al Ple municipal, sense avançar informació a les xarxes socials, premsa o comunicats previs.

Aquest és el tall de vídeo on demanem la seva dimissió i més avall teniu la transcripció del nostre prec.

“I per acabar, volem parlar la reunió que vàrem tenir l’últim divendres de febrer respecte d’un expedient d’obres menors.

 1. En primer lloc dir-te que com a grup acceptem les disculpes que ens vas transmetre en el transcurs de la reunió respecte de la teva actuació en l’expedient d’obres 128/16.
 1. Hem deixat passar el temps des de llavors per veure si hi havia alguna reacció per part vostre, dels membres de l’equip de govern, tant de CiU com d’ERC, però vist que a vosaltres ja us està bé, us hem de dir que a nosaltres, no.
 1. Estem parlant de l’actuació d’ un ex-regidor durant 4 anys d’urbanisme, i que per tant sap perfectament com funciona el tema de les comunicacions d’obres, i que actualment és tinent d’alcalde i per tant, membre de la junta de govern local, que és l’òrgan que concedeix les llicències d’obres als veïns i veïnes que les demanen.
 1. Que aquest mateix regidor i tinent d’alcalde que forma part d’aquesta junta de govern, del seu puny i lletra fa una comunicació d’obres menors, on s’especifica que és la seva empresa, Construccions Pep Guardi S.L. la que farà les següents obres. Textualment diu: modificar envà de cuina i dormitori . El preu aproximat és de 1.200€. Sense tocar estructura ni modificar distribució. Insisteixo del seu puny i lletra, i amb aquest afegitó final: sense tocar estructura ni modificar distribució.
 1. El resultat és que s’ha baixat un sostre, s’han obert 4 finestres, s’ha canviat la porta de lloc, s’ha fet una escala, etc, etc, etc.
 1. Pressupost 1.200€ quan ja es porten més de 3 mesos treballant paleta, lampista, i fuster.
 1. En resum, que tenim una comunicació d’obres menors de la que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
 1. Després va venir la nostra instància demanant si les obres s’ajustaven al contingut de la llicència, la paralització de les obres per un període 10 15 dies, l’aprovació exprés d’un projecte del que tenim seriosos dubtes, en tant sols 6 dies, cap de setmana inclòs, i la reobertura de les obres.
 1. A tot això no només és un tema de que es va demanar i que s’havia fet fins llavors, sinó que a més a més aquesta comunicació d’obres menors que fa el mateix regidor, permet a la propietat haver de pagar només 50€ per les obres, el que perjudica clarament els interessos de l’ajuntament pel que treballa, interessos pels que hauria de vetllar. Dir que s’ha acabat pagant 1.098€, és a dir, 22 vegades més que s’havia pagat. I és veritat que ja s’ha regularitzat l’import. Però com ja va dir en quim a la reunió passada, la pregunta del milió és si s’hagués regularitzat sense que des de canvi no ho haguéssim demanat. I com ens vas dir a la reunió, «i tant que sí», però deixa que ho posem en dubte, ja que algú que vol regularitzar la situació no pinta les bigues de les noves finestres i els forats de les bigues al baixar el sostre. Les bigues es pinten amb tota la voluntat de dissimular el que s’està fent, i només per això. I com a prova, ara que l’obra està legalitzada, la porta que heu tapat amb morter fa més d’un mes i que està anul·lada en canvi no l’heu pintat pas.
 1. A tot això se’ns va convocar a aquesta reunió per donar explicacions del tema, i on per tota explicació se’ns va dir que, ja se li havia dit a un tècnic de la casa que ja se li duria el projecte més endavant.
 1. El que també ens vares dir va ser que teníem tota la raó en el que havíem demanat, i que per part teva havies obrat molt malament, i per tant, que a partir d’ara i per evitar mals entesos, la teva empresa no farà més obres a Vilamajor mentre siguis regidor. Vaja, un Juan Carlos i en tota regla. Lo siento mucho, me he equivcado no volverá a ocurrir. El que sempre critiquem dels espanyols.
 1. I més enllà del Juan Carlos, el que des de canvi pensem és que això de no fer obres a Vilamajor ja ho hauries d’haver fet des del primer dia que formes part de la junta de govern, i sobretot en el període en que eres regidor d’obres. La llei ho permet, és cert, però és per una banda, barrejar interessos privats i interessos públics, i això sol ja hauria de ser motiu per a deixar de fer-les. Però és que a més a mes genera situacions no desitjades dins del departament d’urbanisme de l’ajuntament. Com un tècnic ha d’anar a inspeccionar les obre del seu cap amb normalitat. I com a mostra, hem estat revisant els expedients d’obres d’aquest 2017 i del 2016, i en els 40 expedients que hem tingut temps d’analitzar, han aparegut 35 inspeccions. En canvi en els 3 expedients de construccions Pep Guardi no hi apareix cap inspecció d’obra casualment.
 1. Dir-te que a nosaltres no ens sembla suficient la mesura que tu mateix t’has imposat. No pot ser que quan a algú se’l enganxa potinejant amb una comunicació d’obres seva, i a més a més, quan forma part de l’òrgan que les concedeix, no pot ser de cap de les maneres que segueixi concedint llicències. I això ens sembla que és molt evident.
 1. Deslegitima clarament a l’ajuntament davant dels veïns. Com se li ha de demanar als veïns que s’ajustin al que demanen en les seves llicències quan un regidor que en concedeix fa el que vol amb les seves.
 1. A més a més, som en el moment que som. Com va dir el pensador alemany Ullrich Beck, hi ha moments per la política petita i es fan complir les lleis, i hi ha moments per la política gran, i és quan s’han de fer canvis. I aquí hi som, com a país i com a poble. I volem un nou país entre d’altres motius per fer canvis que incloguin que quan algú, barregi els seus interessos privats amb els interessos públics, es responsabilitzi dels seus fets i actuï en conseqüència.
 1. I no ho diem nosaltres només. És el que ens sembla entendre de les declaracions que tant la cúpula del PDeCAT com la d’ERC ens diuen amb els seus missatges quan parlen de corrupció. No es poden barrejar de cap de les maneres els interessos públics amb els interessos privats, i això és el que ha passat en aquest ajuntament.
 1. I és que és això la transparència i el retiment de comptes. La transparència no es penjar els sous, o les agendes. La transparència és una actitud. Una actitud que està a les antípodes de fer una comunicació d’obres menors de 1.200€ i fer el que s’ha acabat fent.
 1. I el retiment de comptes és, que un cop t’han enganxat, rets comptes, assumeixes responsabilitats, es reconeix que amb aquestes actuacions és debilita greument la credibilitat que pugui tenir l’ajuntament, i per tant, per evitar-ho, dimitir.
 1. Per tot això Pep, per mirar de restituir el bon nom de l’ajuntament, i per ser conseqüent amb les actuacions dutes a terme, Pep, ens veiem amb l’obligació de demanar-te demanem la dimissió.”

 

****************************

Actualització:

Després de la nostra sol·licitud el regidor Pep Guardi va presentar la seva dimissió, concretament dissabte 1 d’abril a les 10:23 h al·legant diferents motius personals. Aquesta és la nostra valoració:

Després de la dimissió del regidor Pep Guardi hem de dir que agraïm el seu gest i que hagi prioritzat la credibilitat del nostre ajuntament als seus interessos personals. D’altra banda, creiem que l’actitud del seu grup municipal (PDECat) mirant cap a un altre costat i de l’alcaldessa dient que era una decisió personal no ha sigut l’encertada. De la mateixa manera i amb el mateix encert hem de valorar l’actitud del soci de govern ERC dient, després d’un mes i mig de tenir coneixement dels fets, que en calent no es poden valorar els fets i que no tenen opinió formada; tot un acte de cinisme per la seva part, ja que sabien com nosaltres tot el que havia passat i han estat fent que no ho veien fins que els hem hagut d’ensenyar les vergonyes en el passat ple del 30 de març de 2017.

Share

Moció per la integració de l’ajuntament dins del Consorci de la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya

Al pròxim ple de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor presentaren la següent moció amb la intenció de municipalitzar la gestió de l’aigua al nostre municipi:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DE LA INTEGRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR DINS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA

Atès que el contracte existent amb Aigües de Catalunya pel subministrament d’aigua s’acaba el proper 31 de desembre de 2017.

Atès que no hi ha cap limitació en aquest contracte que impedeixi el canvi de companyia un cop vençut.

Atesa la necessitat que avui en dia, com a Ajuntament tenim, de treballar en la democratització dels serveis que tenim l’obligació d’oferir als nostres veïns i veïnes.

Atesa l’existència del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya que, ens ofereix la possibilitat de treballar en aquesta línia en el servei de la gestió i del subministrament d’aigua al municipi.

DEMANEM

Al Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor l’aprovació del següent acord:

1. La creació d’una comissió per a l’estudi de la integració de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor dins del Consorci per a la Gestió Integral d’aigües de Catalunya.

Share

Les mentides al ple municipal

A la nostra última intervenció al ple de gener del 2017 vam demanar explicacions a l’alcaldessa per les reiterades mentides al ple municipal, creiem que no és normal que en aquest marc sigui norma l’engany i la mentida.

La primera mentida quan van dir als veïns del carrer de Pau Casals que hi havia un informe quan aquest no existia, cosa reconeguda en plens posteriors per algun regidor de govern; l’alcaldessa va dir que es faria una disculpa que posteriorment no es va fer.

Per continuar, la mentida al grup d’Art i Cultura quan es va parlar d’unanimitat veïnal per negar posar el nom proposat per aquest grup a l’equipament La Sala. Ni san sols es va preguntar a tots els regidors per la seva opinió, com per saber quina és l’opinió general dels veïns.

Per acabar, l’engany al nostre grup quan van dir-nos que no sabien el motiu de la no assistència dels agents de la policia municipal a la inauguració de les noves instal·lacions; el motiu que el sabia tothom és que estaven emprenyats per la situació actual en la qual es troben. No calia dir-nos que no tenien idea de la seva no assistència.

Per aquests fets, les mentides al ple municipal, la credibilitat de l’equip de govern queda molt en dubte davant nosaltres i de tots els veïns de Sant Antoni de Vilamajor.

La credibilitat s’ha de guanyar.

Share

Les obres de la construcció del correcan

Hem fet un vídeo per mostrar l’estat de les obres de la construcció del correcan que vam demanar al ple de setembre del 2016 i que va ser aprovat. Pensem que les obres avancen molt a poc a poc i volem que veieu com està ara com ara.

Aquí la notícia que vam donar quan es va aprovar: http://wp.me/p6du3S-g2

I aquí el vídeo que hem fet:

Share

Quarta intervenció al ple gener 2017

Ús expliquem la nostra quarta intervenció al ple de l’ajuntament del 26 de gener de 2017 que podeu veure a YouTube a:

Demanem que la informació rellevant arribi als nostres regidors. Actualment no els tenen en consideració per tractar temes importants, comissions i d’altra informació important del nostre municipi.

No creiem que sigui suficient la publicació al web i, de la mateixa manera que la informació arriba a tots els regidors de l’equip de govern, demanem que també arribi als regidors de l’oposició que per alguna cosa són regidors.

D’aquesta manera podrem estar informats tots; és tan senzill com fer servir els canals que s’han creat per aquest fi.

Share
Tercera intervenció ple gener 2017

Tercera intervenció ple gener 2017

Ús expliquem la nostra tercera intervenció al ple de l’ajuntament del 26 de gener de 2017 que podeu veure a YouTube a:

Parlem de seguretat al nostre municipi amb dos problemes que hem detectat:

– Després de la festa major d’hivern, el correfoc i els petards, la Plaça de la Riera va quedar des de dissabte a la nit fins dilluns al matí plena de restes de petards. Vam recollir queixes de veïns per tota aquesta brutícia que va quedar durant tot el diumenge a peu de les seves cases.
A més, hi havia petards sense explotar que va trobar un nen de 10 anys i així ens ho va fer saber.

Creiem que vam donar una imatge lamentable diumenge de mercat i fira de festa major.
Creiem que és un perill pels més petits el fet de trobar petards sense explotar.
Creiem que les restes s’han de recollir l’avanç possible.

Encara que alguns regidors posin en dubte les nostres paraules podem dir que és una informació que ens han fet arribar de primera mà i a la que donem total credibilitat.

Demanem que, per una altra vegada, les restes de petard es recullin de forma immediata o l’avanç possible (l’altre dia al matí) per evitar possibles problemes o incidents.

– Hem detectat un bloc de pisos que va ser ocupat al carrer Cirici Pellicer. La porta d’entrada és de vidre, està trencada i té un gran forat al mig amb el vidre trencat per on poden entrar joves, canalla i tothom amb el greu problema de seguretat que comporta.

Hem preguntat a la policia municipal i ens han explicat que han fet un informe segons ha estat ocupat i amb la situació en la qual està.

És un bloc que està obert i la gent entra i surt, podem veure restes de begudes i altra brutícia dintre.

Demanen que aquesta porta s’arregli de forma immediata perquè pot prendre mal algú.

Share
Segona intervenció ple gener 2017

Segona intervenció ple gener 2017

Ús expliquem la nostra segona intervenció al ple de l’ajuntament del 26 de gener de 2017 que podeu veure a YouTube a:

Tornem, una vegada més i com és habitual als plens municipals, a preguntar per l’estat de la problemàtica del trànsit al carrer Pau Casals.

L’alcaldessa ens confirma que ha tingut una reunió amb l’alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor per tractar el tema i que tindrà una altra aquest mes de febrer.

S’està valorant tancar el pas de vehicles per la farinera (cotxes i motos), així els vehicles particulars i motos dels veïns de Sant Pere de Vilamajor sortiran per Can Derrocada; els veïns de Sant Antoni de Vilamajor podran sortir com habitualment i tindran un distintiu per poder fer-ho sense problemes. Els vehicles pesants també podran sortir pel nostre municipi.

La Diputació està fent un estudi i s’està mesurant la quantitat de vehicles que circulen diàriament.

Tindrem més informació en setmanes vinents.

La pressió veïnal juntament amb la del nostre grup municipal ha tingut efecte i sembla que, finalment, es buscarà una solució per aquest problema que trasbalsa el dia a dia dels veïns del carrer Pau Casals.

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines
zend_mm_heap corrupted