Escriu-nos! participa@canvi.cat

Moció per impulsar el reconeixement a la dona als carrers de Sant Antoni de Vilamajor

Aquí us presentem la moció que proposarem al ple de l’Ajuntament del nostre municipi demà dijous 27 de juliol de 2017 i que pretén impulsar el reconeixement a les dones del nostre poble:

El paper de la dona a la nostra societat, sempre s’ha vist menystingut. Malgrat el seu paper primordial en les nostres vides i en la nostra història, difícilment se’ls ha reconegut i se’ls ha agraït el suficient.

Aquest reconeixement, hauria d’arribar per la via d’una igualtat de drets dels que ara mateix no disposa. La dona segueix cobrant menys, treballant més, i fent moltes més tasques a la llar.

Però mentre aquesta igualtat, per la que tots els governs del món, siguin de l’àmbit que sigui tenen l’obligació de treballar, no arriba, no vol dir que els reconeixements se’ls puguin anar fent, i reparant aquesta marginació pública que han patit.

Per exemple, al nostre municipi, on després de gairebé 40 anys de democràcia, tenim 25 homes que donen nom als nostres carrers, algun fins i tot, dues vegades. I en canvi, no tenim cap avinguda, plaça, carrer, passatge ni carreró, amb nom de dona. Cap.

I és que no són tant sols els carrers, són els espais municipals. Tenim espais municipals batejats amb noms d’homes, però cap amb nom de dona. Cap.

I no és que dubtem dels mèrits de tots aquets homes, sinó que costa d’entendre, que cap dona, cap, no s’hagi guanyat el mèrit de que li retem homenatge posant el seu nom a un dels nostres carrers o equipament públics.

Aquesta situació diu molt poc del nostre municipi. És un àmbit en el que no podem donar la culpa a ningú, més que a nosaltres mateixos.

És per això que, per tal de començar a reparar aquesta situació, proposem al ple de l’Ajuntament els següents acords:

1. Que amb la participació dels veïns que vulguin participar, sigui en una comissió, sigui aportant un escrit de mèrits, es creï una comissió per tal de valorar els nous noms a posar.

2. Per poder començar de manera àgil, els carrers del nostre municipi en els que a dia d’avui no hi hagi encara cap domicili, i per tant ocasioni les menys molèsties als nostres veïns, s’iniciïn els tràmits per poder canviar el nom a la major brevetat
possible. Per exemple el carrer Granollers.

3. El mateix en els nostres equipaments. Triar un equipament que, de manera ràpida, serveixi per retre homenatge a alguna de les nostres dones.

4. Adquirir el compromís de, a partir d’avui, els noms dels carrers que s’obrin (previstos en el planejament hi ha molts, malgrat sabem que es trigarà en molts casos a obrir-se), es tingui en compte en primer lloc, els noms de les nombroses dones que al llarg de la nostra història com a poble, i com a país, han fet mèrits més que suficients com per posar el seu nom als nostres carrers.

Share

Moció per la integració de l’ajuntament dins del Consorci de la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya

Al pròxim ple de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor presentaren la següent moció amb la intenció de municipalitzar la gestió de l’aigua al nostre municipi:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CANVI-CANDIDATURA PER VILAMAJOR PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DE LA INTEGRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR DINS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA

Atès que el contracte existent amb Aigües de Catalunya pel subministrament d’aigua s’acaba el proper 31 de desembre de 2017.

Atès que no hi ha cap limitació en aquest contracte que impedeixi el canvi de companyia un cop vençut.

Atesa la necessitat que avui en dia, com a Ajuntament tenim, de treballar en la democratització dels serveis que tenim l’obligació d’oferir als nostres veïns i veïnes.

Atesa l’existència del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya que, ens ofereix la possibilitat de treballar en aquesta línia en el servei de la gestió i del subministrament d’aigua al municipi.

DEMANEM

Al Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor l’aprovació del següent acord:

1. La creació d’una comissió per a l’estudi de la integració de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor dins del Consorci per a la Gestió Integral d’aigües de Catalunya.

Share

Aprovada la moció per la construcció d’un correcan

Sabeu que a l’últim ple del nostre ajuntament es va aprovar la moció que vam presentar per la construcció d’un correcan on els gossos del poble i els seus amos puguin tenir, per fi, una zona d’esbarjo?

Esperen que aquesta modificació de l’espai públic sigui aprofitada per animals i amos a la vegada que fa del nostre poble un poble més net.

correcan_aprovat

Share

Moció de suport i compromís actiu amb la Banca Ètica

MOCIÓ DE SUPORT I COMPROMÍS ACTIU DE L‘AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR AMB LA BANCA ÈTICA

Atès que a Catalunya hi ha un tradició de construcció d’instruments de finances ètiques que ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és una de les regions d’Europa amb més presència d’entitats de finances ètiques.

Atès que entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d’una economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes.

Atès que la societat catalana ha respost de manera exponencial en aquestes propostes, que és cert que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva implantació no són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però que compensen aquest esforç amb escreix quan ens fixem en els resultats assolits.

Atès que el nostre és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap a la diversificació d’instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per als nostres ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats financeres que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència cada vegada costa més de veure’s-hi.

Atès que la manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària.

Atès que la manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines àrees de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el mediambient, les polítiques socials, la cultura o la promoció de l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que es busqui la creació d’aliances amb les entitats de finances ètiques.

Atès que la gestió dels diners públics acabarà essent molt més eficaç i eficient, social però també econòmicament, si avancem en aquesta direcció.

Atès que en el darrer ple del mes de juliol vàrem aprovar per unanimitat una moció on ens comprometíem com a Ajuntament a no treballar amb empreses que tinguin filials en paradisos fiscals, el que descarta treballar amb bancs com La Caixa, BBVA, Santander, entre d’altres, com es pot comprovar fàcilment a la xarxa en diaris especialitzats, i en articles de denúncia d’ONGs com Intermon-Oxfam (http://www.publico.es/actualidad/21-empresas-del-ibex-filiales.html) d’una reputació incontestable.

Per tot això que el grup polític CanVi-Candidatura per Vilamajor proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer. Començar a treballar amb alguna o algunes de les entitats concebudes com a Banca Ètica en el que resta d’any 2016, i en el termini d’un any a comptar a partir d’avui, cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.

Segon. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix procediment explicat a l’acord primer.

Tercer. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.

Quart. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a Sant Antoni de Vilamajor.

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines
zend_mm_heap corrupted