Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model cultural

/// ESPECTACLES / EQUIPAMENTS / FESTES / PATRIMONI / LLENGUA / NACIÓ //

Espectacles. Els espectacles que ofereix l’ajuntament són de qualitat i tenen un preu popular perquè hi pugui accedir tot tipus de públic. També es programen i promouen els espectacles de carrer de lliure accés, on hi tenen cabuda companyies diverses. A més, des de l’Ajuntament i els mecenes locals es dona suport als artistes i als autors del municipi, tant per facilitar els seus primers passos al món de l’art i l’espectacle com per crear i formar part d’una xarxa important d’artistes.

Equipaments. Els equipaments estan oberts al poble i, per tant, se’n treu el màxim rendiment. A les Escoles Velles la formació es segueix ampliant en tot allò que des de les Entitats del poble es troba necessari. A La Sala hi tenim l’escola municipal de teatre i dansa i és on petites bandes i les companyies novelles hi fan els seus assajos i preparen els seus espectacles.

Festes. L’Ajuntament impulsa l’autoorganització de les festes locals. Això ha provocat que el poble es faci seves les festes i que hi participi. A més, les persones i entitats organitzadores s’ajuden mútuament i treballen de manera conjunta. El Patronat de Cultura, després d’una remodelació en el seu funcionament, és el centre de coordinació entre les entitats i l’Ajuntament.

Patrimoni. Sant Antoni cuida el seu patrimoni arquitectònic i cultural i en difon el seu valor i el nom de les persones que l’han creat. Des de l’Ajuntament s’ajuda a mantenir les construccions i els espais, mitjançant suport logístic i econòmic, i si convé, comprant el patrimoni que estigui en perill, a l’hora que es preserva la nostra història i es fa partícip a tothom.

Nació. Des de l’Ajuntament i les entitats locals es fomenta les accions pel nostre alliberament nacional i les relacions amb altres territoris del nostre país, sense oblidar la solidaritat internacional amb altres nacions del món, que necessiten del nostre ajut.

Llengua. El català és la llengua vehicular i d’acollida a Sant Antoni. L’Ajuntament normalitza el seu ús en zones, àmbits i canals on fins ara no es feia servir. També s’ofereixen cursos de català i es dóna suport a les associacions i entitats que promouen el seu ús i el seu enriquiment. Així mateix, també es promou intercanvi lingüístic entre les diferents llengües que es parlen a la vila, per a dignificar-les i fomentar el seu coneixement.

Dit i fet:

 • Impulsar l’escola de Música.
 • Recuperar i protegir el patrimoni històric, arquitectònic i cultural del municipi.
 • Creació de subvencions nominatives i partides pressupostàries per a les entitats
  culturals del poble.
 • Programació estable de cicles musicals d’estiu.

Seguim!

 • Incorporar un nou espai per donar resposta a les necessitats d’espai de les entitats
  i del Casal de la gent gran.
 • La creació d’un centre de recursos destinat a joves.
 • Modernitzar l’espai del patronat per a què sigui més adequat i segur per a la
  realització de tot tipus d’espectacles.
 • Recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic del municipi.
 • Incrementar l’oferta cultural durant tot l’any amb una programació diversa i inclusiva
  que doni suport als artistes locals i de proximitat, així com també potenciar
  els esdeveniments culturals tradicionals.

Full de ruta 2019-2031