Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model econòmic

/// ECONOMIA / FINANÇAMENT / COOPERATIVISME / IGUALTAT / MUNICIPALITAT ///

Municipalitat. Els serveis públics són de gestió municipal; els recursos i les persones treballadores municipals les gestiona l’ajuntament. Tots els serveis menys bàsics són mancomunats amb els municipis veïns. Els treballadors i treballadores públiques tenen unes condicions laborals òptimes.

Economia El centre del poble és el centre neuràlgic econòmic de la vila, i es tendeix cap a un model econòmic d’autosuficiència. El comerç local ofereix una oferta de consum molt rica, el formen les botigues del poble i el complementen un mercat setmanal i alguns supermercats integrats a l’urbanisme de la vila. L’ajuntament fomenta el model cooperatiu i les persones tenen consciència comuna dels béns.

Finançament Els serveis són rendibles i les persones són conscients que els seus impostos reverteixen en bé públic. Els impostos són altament progressius per assegurar la justícia social i només es treballa amb banca ètica.

Cooperativisme. L’Ajuntament facilita l’adjudicació de serveis a empreses cooperatives, i en fomenta la creació al municipi.

Igualtat d’oportunitats. El servei d’ajudes es percep com una mesura d’emergència, i sempre amb fortes polítiques de superació de la precarietat i promovent l’autonomia de les persones. Es combat l’exclusió social amb una ciutadania solidària i conscient dels seus privilegis i les seves precarietats. Ho recolza un ajuntament que promou la superació de les situacions de misèria i marginalitat i no l’assistencialisme.

PROPOSTES

  • Treballar en la línia d’anar recuperant els serveis externalitzats, i a mida que sigui possible, recuperar la seva gestió.
  • Fomentar el cooperativisme al municipi dins del teixit econòmic local, i la seva contractació des de l’Ajuntament.
  • Recuperar l’Associació de Comerciants, i apostar com hem fet sempre, pel comerç de proximitat.
  • Estudiar la reubicació pel mercat dels diumenges per tal de recuperar l’ús del pàrquing de Can Sauleda,
  • Establir mecanismes de gestió en el dia a dia de l’Ajuntament, per tal de racionalitzar els recursos i millorar l’eficiència a l’hora de tramitar les demandes dels ciutadans.
  • Establirem mecanismes per a que les multes, les taxes i els impostos que sigui possible legalment, puguin ser pagats amb treball en favor de la comunitat.
  • Crearem el Banc de Temps per tal de promoure l’intercanvi gratuït de serveis entre les persones, per ajudar a resoldre necessitats de la vida quotidiana.Full de ruta 2019-2031Share
%d bloggers like this: