Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model territorial

/// ESPAIS NATURALS / AGRICULTURA / CONSERVACIÓ DEL MEDI / RESIDUS / ENERGIA ///

Espais naturals. El terme de Sant Antoni de Vilamajor està dominat pel conreu i el bosc, i tota una xarxa de camins que ens el fa proper i gaudible.  Forma part  del connector entre el Montseny i el Montnegre-Corredor. L’espai forestal està viu i ens serveix d’espai de lleure, i les persones el cuidem, el tractem amb respecte i som conscients del patrimoni natural que ens envolta, de fet és el nostre jardí.

Agricultura. Les zones agrícoles es mantenen i produeixen aliments que ara, es consumeixen fonamentalment al poble. La sobirania alimentària ha anat fent camí, i a dia d’avui la podem donar per consolidada. Als forns fan servir la farina del blat aquí plantat, i la ramaderia de les granges ecològiques del nostre poble ens alimenten.

Conservació del medi. Entre l’Ajuntament i les persones propietàries vetllem per la neteja adequada dels boscos i es mantenen intactes els connectors ecològics. S’ha reduït la dimensió del polígon industrial de Can Tapies, i el Parc Agrari del Pla és una realitat

Energia. Els equipaments públics fan servir exclusivament energies renovables, i es fomenta l’autoconsum entre els habitatges del nostre municipi, per anar tendint a l’autosuficiència energètica.

Residus. Consolidat el porta a porta, s’han augmentat les facilitats per a la gestió de la resta de residus, a l’hora que seguim treballant per a la minimització dels residus que generem, reutilitzant cada cop més. Des de l’Ajuntament s’informa de tots els avantatges de seguir en aquesta direcció, tant a nivell econòmic, com ambientalment.

Mobilitat. Dins el nucli urbà, s’han ampliat les zones de vianants pel que  l’ús del cotxe és pràcticament inexistent i la mobilitat a peu és accessible per a tothom, incloses les persones amb mobilitat reduïda i els infants. El transport públic ens comunica amb fluïdesa entre els nostres diferents nuclis, i amb els municipis del voltant. Les bicicletes també tenen bona connexió amb les estacions de Llinars i Cardedeu.

PROPOSTES

  • Modificar el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) per tal de preservar al màxim els espais naturals existents, amb especial atenció als connectors biològics.
  • Promoure la creació del Parc Agrari del Pla
  • Començar a desenvolupar la sobirania alimentària, involucrant en la seva implantació tant als pagesos com als comerciants del poble.
  • Crear conjuntament amb Sant Pere un grup de neteja forestal que permeti als propietaris tenir els boscos nets, i a tots no haver de patir en excés pel risc d’incendi del nostre entorn, el nostre jardí.
  • Els equipaments públics, nomes contractaran energia renovable, i si ens és possible, d’alguna cooperativa catalana. A la plegada, incentivarem l’autoconsum a les llars del poble.
  • Facilitar la recollida dels residus no inclosos en el porta a porta.
  • Instal·lació de punts de recàrrega per vehicles elèctrics.
  • Incentivar i facilitar l’ús de bicicletes elèctriques per anar fins l’estació de tren de Llinars, amb punts d’aparcament als dos municipis.
  • Ampliació de la zona de vianants.
  • Millorar i en alguns casos recuperar, la xarxa de camins existents entre  el nucli i les urbanitzacions, i entre elles, fins a deixar-los aptes per a vianants i bicicletes.

Full de ruta 2019-2031

Share
%d bloggers like this: