Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model territorial

/// ESPAIS NATURALS / AGRICULTURA / CONSERVACIÓ DEL MEDI / RESIDUS / ENERGIA ///

Espais naturals. El terme de Sant Antoni de Vilamajor està dominat pel conreu i el bosc, i tota una xarxa de camins que ens el fa proper i gaudible.  Forma part  del connector entre el Montseny i el Montnegre-Corredor. L’espai forestal està viu i ens serveix d’espai de lleure, i les persones el cuidem, el tractem amb respecte i som conscients del patrimoni natural que ens envolta, de fet és el nostre jardí.

Agricultura. Les zones agrícoles es mantenen i produeixen aliments que ara, es consumeixen fonamentalment al poble. La sobirania alimentària ha anat fent camí, i a dia d’avui la podem donar per consolidada. Als forns fan servir la farina del blat aquí plantat, i la ramaderia de les granges ecològiques del nostre poble ens alimenten.

Conservació del medi. Entre l’Ajuntament i les persones propietàries vetllem per la neteja adequada dels boscos i es mantenen intactes els connectors ecològics. S’ha reduït la dimensió del polígon industrial de Can Tapies, i el Parc Agrari del Pla és una realitat

Energia. Els equipaments públics fan servir exclusivament energies renovables, i es fomenta l’autoconsum entre els habitatges del nostre municipi, per anar tendint a l’autosuficiència energètica.

Residus. Consolidat el porta a porta, s’han augmentat les facilitats per a la gestió de la resta de residus, a l’hora que seguim treballant per a la minimització dels residus que generem, reutilitzant cada cop més. Des de l’Ajuntament s’informa de tots els avantatges de seguir en aquesta direcció, tant a nivell econòmic, com ambientalment.

Mobilitat. Dins el nucli urbà, s’han ampliat les zones de vianants pel que  l’ús del cotxe és pràcticament inexistent i la mobilitat a peu és accessible per a tothom, incloses les persones amb mobilitat reduïda i els infants. El transport públic ens comunica amb fluïdesa entre els nostres diferents nuclis, i amb els municipis del voltant. Les bicicletes també tenen bona connexió amb les estacions de Llinars i Cardedeu.

Dit i fet:

 • Modificar el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM): hem suprimit més de 30 hectàrees
  de sòl industrial.
 • Mancomunar serveis amb municipis veïns: Servei Local d’Ocupació, Consorci ajut
  a l’emprenedoria, Formació d’adults
 • Facilitar recollida de residus: instal·lació punt d’emergència al nucli i nou punt
  per disseminats.
 • Els equipaments públics només contractaran energia renovable.
 • Instal·lació d’un doble punt de recàrrega i adquisició d’un cotxe elèctric d’ús
  compartit amb la ciutadania.
 • Ampliació zona de vianants. Pl. Montseny i Pl. Riera i els seus voltants que asseguren
  la connexió segura per a la mainada des de l’escola fins al nucli.

Seguim!

 • Promoure la creació del Parc Agrari del Pla.
 • Incentivar i facilitar l’ús de bicicletes elèctriques.
 • Seguir millorant i recuperar la xarxa de camins existents entre el nucli i les urbanitzacions.
 • Creació de l’horta agrovoltaica tot avançant cap a la sobirania energètica i alimentària.
 • Municipalitzar el servei d’aigua
 • Connectar amb carril-bici el nostre municipi amb Llinars així com el nucli amb les
  urbanitzacions.

Full de ruta 2019-2031