Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model urbà

/// URBANISME / HABITATGE / URBANITZACIONS / VEÏNATS ///

Urbanitzacions. Les urbanitzacions no han crescut més i els veïns i veïnes han deixat enrere l’època en que no es sentien vilamajorins a tots nivells. Existeix la figura de l’agent cívic que desenvolupa un servei d’acompanyament per a les persones grans o incapacitades, i facilita els canvis pels que volen deixar de viure a les urbanitzacions i incorporar-se al casc urbà

Urbanisme. Sant Antoni ha crescut en densitat, però no en superfície i s’ha evitat l’especulació. El casc urbà és compacte i combina les necessitats de les persones en un entorn de carrers i espais verds agradables, que prioritzen l’accés als serveis, el comerç de proximitat i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Habitatge. L’ajuntament controla el cens d’habitatges buits per tal d’evitar-ne el seu desús. Dona seguretat als propietaris i facilita que aquests s’incorporin al mercat lliure a preus raonables. Les promocions noves han incorporat el 30% d’habitatge social que, juntament amb els blocs de pisos que hi havia tancats i que l’Ajuntament ha reconvertit, fa que disposem d’un parc important de pisos de lloguer social per als nostres joves i per les persones amb dificultats econòmiques i socials.

Veïnats i disseminats. La vida agrícola del poble es vertebra al voltant dels veïnats, que formen part del patrimoni de la vila i que ja disposen dels serveis mínims i d’uns camins que hi donen accés en condicions.

PROPOSTES

  • Regidoria d’Urbanitzacions, Barris i Disseminats
  • Millores en la seguretat i implantació de les bones pràctiques que altres municipis vagin desenvolupant
  • Ampliar la cobertura del transport públic a les urbanitzacions, més enllà del servei a demanda per anar a l’estació de Llinars que existeix ara.
  • Millorar la senyalització existent tant entre el nucli i les urbanitzacions, com sobretot, la de les pròpies urbanitzacions que a dia d’avui genera molta confusió
  • Modificació del POUM per tal de reduir els excessos existents de zones edificables i de zona industrial.
  • Crear un parc públic d’habitatge social pel nostre jovent i els veïns amb menys recursos, des de dues vessants: els blocs ja construïts i tancats des de fa anys, i donar garanties als propietaris de pisos buits per a que els lloguin.
  • D’aquest parc d’habitatge social, un pis serà destinat a atendre les  emergències que puguem patir.
  • Arranjament continuat de la xarxa de camins que connecten els disseminats amb els diferents barris del poble.
  • Pressupostos participatius, incloses l’escola i l’institut. La participació s’ha de treballar, no ve donada, i per això creiem imprescindible que ja es treballi des de l’escola, i així anar formant una societat cada cop més implicada.Full de ruta 2019-2031Share
%d bloggers like this: