Escriu-nos! participa@canvi.cat

Full de ruta 2019-2031. Model urbà

/// URBANISME / HABITATGE / URBANITZACIONS / VEÏNATS ///

Urbanitzacions. Les urbanitzacions no han crescut més i els veïns i veïnes han deixat enrere l’època en que no es sentien vilamajorins a tots nivells. Existeix la figura de l’agent cívic que desenvolupa un servei d’acompanyament per a les persones grans o incapacitades, i facilita els canvis pels que volen deixar de viure a les urbanitzacions i incorporar-se al casc urbà

Urbanisme. Sant Antoni ha crescut en densitat, però no en superfície i s’ha evitat l’especulació. El casc urbà és compacte i combina les necessitats de les persones en un entorn de carrers i espais verds agradables, que prioritzen l’accés als serveis, el comerç de proximitat i els desplaçaments a peu i en bicicleta.

Habitatge. L’ajuntament controla el cens d’habitatges buits per tal d’evitar-ne el seu desús. Dona seguretat als propietaris i facilita que aquests s’incorporin al mercat lliure a preus raonables. Les promocions noves han incorporat el 30% d’habitatge social que, juntament amb els blocs de pisos que hi havia tancats i que l’Ajuntament ha reconvertit, fa que disposem d’un parc important de pisos de lloguer social per als nostres joves i per les persones amb dificultats econòmiques i socials.

Veïnats i disseminats. La vida agrícola del poble es vertebra al voltant dels veïnats, que formen part del patrimoni de la vila i que ja disposen dels serveis mínims i d’uns camins que hi donen accés en condicions.

Dit i fet

 • Creació de la Regidoria d’Urbanitzacions.
 • Millores en la seguretat i implantació de bones pràctiques.
 • Creació d’un parc públic d’habitatge social.
 • Tinença d’un pis d’emergència social.
 • Pressupostos participatius incloent la participació de l’alumnat de l’escola Joan
  Casas i de l’Institut Vilamajor.

Seguim!

 • Ampliar la cobertura del transport públic.
 • Millorar la senyalització existent de les zones d’aparcament del municipi.
 • Seguir arranjant la xarxa de camins que connecten els disseminats amb diferents
  barris del municipi.
 • Crear llistat i ampliar els diferents refugis climàtics del municipi (zones amb
  condicions ambientals benignes).
 • Pacificar el trànsit arreu del poble prioritzant els vianants davant els vehicles.

Full de ruta 2019-2031