Escriu-nos! participa@canvi.cat

MOCIÓ PER A L’HABILITACIÓ D’UN TRAM DE VORERA O ZONA DE VIANANTS AL CAMÍ D’ALFOU

ANTECEDENTS:

El camí d’Alfou és una de les principals vies d’unió i comunicació amb les urbanitzacions del municipi, a més de ser utilitzat per molts usuaris pel seu ràpid accés a Cardedeu. És per això que diàriament suporta un elevat trànsit de vehicles.
És també inici i accés de camins i GR senyalitzats per a l’ús de vianants i bicicletes, que volen conèixer l’entorn o practicar esport. Afegint també l’ús del camí per molts dels visitants de les instal·lacions del centre Aira Natura.

Atès que el camí d’Alfou és considerat una via rural, actualment no disposa de voral, vorera ni zona per a vianants. Així doncs els vehicles i vianants es veuen obligats a compartir una calçada d’escassos 6 metres, no apta per a la circulació de vianants, provocant que quan un vianant i un vehicle es creuen, el vehicle es vegi obligat a envair la calçada contraria per tal d’evitar el vianant.

Per altra banda, la situació s’agreuja quan un vianant es veu obligat a transitar per la calçada i en aquesta circulen dos cotxes, un en cada sentit. En aquesta situació qualsevol dels vehicles ha de reduir la velocitat o aturar-se per tal d’evitar una col·lisió greu.

Atès que en el últim any, amb la creació d’una empresa lúdica a la zona i de la potenciació dels camins rurals com a punt d’interès del municipi i del seu entorn, la utilització de la via per part dels vianants ha augmentat notablement.

D’acord amb la petició de diversos veïns, i davant l’evident perillositat que suposa el trànsit tant pels vehicles com per als vianants del tram inicial del Camí d’Alfou:

SOL·LICITEM:

La creació d’una vorera o zona de vianants des de l’inici del Camí d’Alfou i fins a la cruïlla del camí de Can Ribalta, per tal que tant vehicles com vianants tinguin el seu propi espai per on circular d’una forma segura i així evitar qualsevol situació que pugui tenir repercussions greus per a persones i vehicles.

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines