Escriu-nos! participa@canvi.cat

Programa electoral municipals 2015

 1. Cultura
  • Tècnic al servei de les entitats.
  • Volem facilitar la vida de les entitats de la Vila
  • Suport administratiu
  • Adaptació a noves normatives
  • Millorar el funcionament del Patronat de Cultura
  • Fomentar noves activitats amb caràcter mensual, pels mes petits.
  • Programacions estables de musica, teatre, poesia, …
  • Les entitats que rebin subvencions hauran de:
   • Tenir el català com a llengua vehicular
   • Fer preus especials pel jovent i la gent gran
 1. Serveis a les persones
 • La Gent Gran
  • Personal dedicat al Casal dels Avis
  • Menjador social
  • Ajut al servei de Teleasistencia
  • Crear la figura del voluntari per la gent gran
  • Incrementar ajuts a les persones amb necessitats
 • Fomentar habitatge social
  • Pel jovent del poble
  • Per la gent amb menys recursos
  • Incentivar el lloguer de pisos desocupats. Negociació amb bancs
 • Pis d’emergències
  • En casos de desnonament
  • Violència de gènere
 • Escola
  • Posar en valor els nostres centres educatius (llar d’infants, escola, institut)
  • Inversions per millorar els nostres recursos educatius (infraestructures, recursos humans,…)
  • Incentivar comunicació entre comunitat educativa, ajuntament, entitats, …
  • Cuina pròpia a l’escola
  • Escola de pares (xerrades i tallers)
 • Jovent
  • Casal de Joves. (quan surtin de l’institut…)
  • Espai per joves creadors
  • Esplai
  • Incrementar horaris a Escoles Velles per atreure als adolescents
  • Noves tecnologies, Programari lliure
  • Cultura,…
 • Banc d’hores
  • Entrar al banc d’hores de Sant Cugat per inspirar-nos
  • El Banc del Temps vol promoure l’intercanvi gratuït de serveis entre les persones, per ajudar a resoldre necessitats de la vida quotidiana.
 • Esports
  • Potenciar practiques d’esport a l’aire lliure per totes les edats
 • Campanyes de prevenció
  • Violència de gènere
  • Drogoaddicció
 1. Patrimoni ambiental i arquitectònic
 • Conservació i millora dels camins rurals.
 • Connectar urbanitzacions amb nucli per camins transitables per vianants i bicicletes
 • Preservació de l’entorn no urbanitzable
 • Salvaguardar el patrimoni arquitectònic del poble
 • Ampliar les zones peatonals
 • Incentivar el cultiu d’espècies autòctones / cultiu ecològic
 1. Casa de la vila
 • Organització interna
 • Comptabilitat analítica
 • Pla de millora continuada: formació i introducció dels cercles de comparació . bigdata els municipis
 • Pla d’actuació municipal
 • Comunicació
  • Democratització del web de l’ajuntament
  • Despolititzar Revista municipal. Fer participar a: Entitats, Escola, Institut
  • Radio
 • Seguretat ciutadana
  • Mes presencia policial a peu pel nucli, mes presencia a les urbanitzacions. Conveni amb Mossos.
  • Policia eficient i mes propera
 • Economia
  • Racionalització de la despesa -> Comptabilitat analítica
  • Ajudes a emprenedors i autònoms
  • Incentivar les fires d’àmbit local
 • Participació Ciutadana
 • Pressupostos participatius. Adults i nens.
 • Assemblees ciutadanes. Aixecament d’actes. Presencia física i tele-presencia.
 • Consultes populars: Per exemple, endeutament del municipi
 • Plens municipals 2.0: Retransmissió en directe per Radio Vilamajor + Youtube.
 1. Transparència
 • Inclusió de les bones pràctiques
 • Blindatge a través del ROM (Reglament Orgànic Municipal)
Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines