Escriu-nos! participa@canvi.cat

Les obres de la construcció del correcan

Hem fet un vídeo per mostrar l’estat de les obres de la construcció del correcan que vam demanar al ple de setembre del 2016 i que va ser aprovat. Pensem que les obres avancen molt a poc a poc i volem que veieu com està ara com ara.

Aquí la notícia que vam donar quan es va aprovar: http://wp.me/p6du3S-g2

I aquí el vídeo que hem fet:

Share

Aprovada la moció per la construcció d’un correcan

Sabeu que a l’últim ple del nostre ajuntament es va aprovar la moció que vam presentar per la construcció d’un correcan on els gossos del poble i els seus amos puguin tenir, per fi, una zona d’esbarjo?

Esperen que aquesta modificació de l’espai públic sigui aprofitada per animals i amos a la vegada que fa del nostre poble un poble més net.

correcan_aprovat

Share

Moció per la construcció d’un correcan

Moció per a l’adaptació o creació d’un espai públic per a l’ús compartit per persones i animals de companyia, Correcan.

La tinença d’animal de companyia és una responsabilitat per als propietaris dels animals, però també implica una política d’acord amb els temps i que va canviant segons les diferents necessitats. Els 501 gossos que habiten a Sant Antoni de Vilamajor han de poder tenir els seus espais d’esbarjo, els anomenats correcans, on propietaris i gossos hi poden anar respectant la resta dels habitants del municipi i en un espai adequat. Un correcan és un espai tancat on els gossos poden córrer sense la necessitat d’anar lligats, on no fan nosa a cap vianant i on els propietaris se’n fan càrrec. A diferència d’un pipi-can, és un espai més ampli on els gossos poden campar amb llibertat i practicar l’exercici necessari per portar una vida saludable. Ja sabem que gaudim d’un entorn natural inigualable, però no sempre podem deixar els nostres gossos córrer lliures, alguns escapen i, si vas a zones verdes, han d’anar lligats perquè poden molestar d’altres persones.

El nostre municipi no té cap espai d’aquestes característiques ni similars i fora un bon moment posar-se en marxa i per això demanem la creació d’un correcan al nostre municipi.

La necessitat ve donada per la nombrosa població de gossos a la vila (com hem dit, 501 segons l’últim cens) que, per falta d’espais adients, es veuen obligats a passejar i fer les seves necessitats en llocs on creen brutícia i molèsties a la ciutadania, com per exemple el passeig de la font de Sant Lleïr, els voltants de la riera o l’annex de la plaça Onze de Setembre.

No es pot limitar la gestió de la població canina a només el compliment de l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució dels comportaments incívics d’alguns propietaris de gossos, aplicar rigorosament una política de sancions sense oferir alternatives viables. Cosa, d’altra banda, que sembla tampoc s’està aplicant actualment i, si s’està fent, no funciona.

L’experiència portada a lloc en altres poblacions catalanes, demostren que l’existència de parcs per a gossos i pipicans milloren la convivència, contribueixen a una millor sensibilització contra els comportaments incívics i en educar als propietaris desconsiderats, alhora que justifiquen l’aplicació estricta de les sancions en els casos que així s’escau.

També s’ha de tenir en compte que les despeses per neteja de les deposicions de gossos i el reemplaçament de mobiliari urbà (fanals, bancs, pilones) disminuirà, ja que la creació de la instal·lació pels gossos reduiria aquestes despeses a més que donaria una millor imatge de la vila.

Un correcan és una instal·lació barata de fer, es redueix a un tancat perimetral fet amb pilones de fusta o ciment i a un filat d’alçada suficient perquè els animals no puguin saltar-lo, papereres i senyals i, en cas que sigui possible una font d’aigua. L’espai estarà proveït de qualsevol tipus d’herba de la qual creix de forma natural.

El manteniment de les instal·lacions s’ha de fer periòdicament i els propietaris dels gossos han de recollir les deposicions. L’ajuntament hauria d’efectuar a més un tractament periòdic de desinfecció, segar de tant en tant l’herba i passar a buidar les papereres o contenidors. L’ús de les instal·lacions estaria subjecte a un seguit de normes, que han d’estar escrites als accessos per a informació dels propietaris.

Es poden utilitzar per a aquesta finalitat, espais de propietat municipal i/o espais cedits per particulars que no li poden donar us o que estiguin abandonats. Pel nostre part hem pensat alguns espais on podria anar aquesta instal·lació com són (1) el camp que hi ha darrere del CAP a tocar el carrer Sant Jaume, (2) el camp que hi ha a prop del cementiri i el carrer del Turó de les Garses i (3) l’espai  verd que hi ha al passatge de la Riera on estaven els contenidors d’emergència a tocar el carrer de Girona. L’espai més adient pot ser valorat pels tècnics municipals i consensuat amb els grups polítics una vegada passada l’aprovació de la moció.

Aquesta proposta ha d’anar acompanyada d’una campanya d’informació i educació cap als propietaris dels gossos, i en el cas de fer-la efectiva, en un enduriment de les sancions, en especial pel que fa a la brutícia.

És per tots aquests motius exposats que el grup municipal Candidatura per Vilamajor – CanVi presenta al ple de l’ajuntament els següents acords:

1. Adaptació parcial d’espais públics per a l’ús compartit de persones i animals de companyia (correcan) amb una superfície mínima adequada, al lloc que els serveis tècnics d’urbanisme considerin més adient.

2. Ratificació del lloc d’instal·lació per part dels grups polítics municipals amb representació municipal.

3. Que s’estableixin, si és necessari o convenient, acords amb propietaris de solars per a aquesta finalitat.

4. Fer una campanya d’informació de la nova equipació, de l’ús que se li ha de donar i de les sancions aplicables si no se segueix la normativa municipal.

5. Creació d’un decàleg de normes d’ús i s’incorpori el mateix a la corresponent ordenança reguladora de tinença d’animals.

Gossos

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines