Escriu-nos! participa@canvi.cat

Proposta a favor de l’elaboració d’uns pressupostos participatius

Aquesta es la nostra proposta que portarem al proper ple municipal del mes de maig de 2016 per intentar tenir uns pressupostos més participatius:

Atès que una de les màximes expressions de l’autonomia municipal i de la voluntat política d’un ajuntament, és el pressupost municipal, ja que aquest és el document que plasma en forma d’accions concretes les polítiques a dur a terme als nostres pobles i ciutats.

Atès que, per tant, caldria que aquest fos un dels documents més treballats i consensuats, tant amb la resta de partits polítics representats, com amb la mateixa ciutadania.

Atès que les experiències amb pressupostos participatius parteixen de la necessitat de buscar noves fórmules de democràcia participativa que permetin una implicació activa de la ciutadania en els afers públics, més enllà de l’elecció dels seus representats polítics cada quatre anys.

Atès que quan parlem de pressupostos participatius ens referim, en termes generals, a mecanismes que permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics. No es tracta de qüestionar la responsabilitat ni dels governs ni dels legisladors en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.

Atès que aquest debat amb la ciutadania cal que s’exerceixi d’una manera gradual i continuada per tal d’arribar a una maduresa i consciència participativa plena amb el màxim de garanties.

Atès que des de Candidatura Vilamajor – CanVi busquem eines per a la millora de la participació ciutadana, i creiem que aquesta ha d’esdevenir una de les principals eines de qualsevol govern. De la mateixa manera creiem que també, i especialment en aquests moments difícils, és quan calen polítiques valentes de comunicació i treball amb la ciutadania.

Atès que totes les formacions presents a liAjuntament portàvem al programa electoral que volem avançar cap a més participació i més transparència.

Proposem:

PRIMER. Expressar el compromís de consecució d’uns pressupostos plenament participatius en el termini màxim de 2 anys, basats en els següents punts:

 1. Realitzar per al primer any (pressupost 2017), un procés d’informació a la ciutadania, tipus audiència pública, que exposi d’una manera pedagògica les principals línies d’actuació dels pressupostos municipals, així com les prioritats per al 2017. Durant aquesta audiència pública es preveurà la possibilitat d’intervencions tant dels grups municipals com dels ciutadans que així ho demanin, sempre seguint els reglaments que siguin d’aplicació. Realitzar aquest procés com a mínim 15 dies abans de la finalització del termini per presentar al·legacions. I repetir-la cada any, per tal d’exposar les línies de govern per al següent exercici.
 2. Iniciar al primer trimestre del 2017, un procés per tal d’exercir una primera experiència participativa per als pressupostos de l’any 2018. Basada en el debat i configuració d’una part del pressupost (per exemple, INVERSIONS) per un grup pilot de ciutadans i ciutadanes representatius i dels grups polítics de l’oposició.
 3. Ampliar la primera experiència a la participació en totes les partides dels pressupostos municipals i tota la ciutadania per tal de configurar uns pressupostos plenament participatius per a l’exercici 2018.
Share
No ens deixen aprovar el pressupost 2016

No ens deixen aprovar el pressupost 2016

L’equip de govern ha portat al ple de l’ajuntament del dia 17 de desembre de 2015 uns pressupostos tancats. No hem tingut cap possibilitat en dies anteriors a aquest ple per a poder discutir-los, comentar-los, donar la nostra opinió o fer alguna proposta de millora.

Hem tingut pocs dies per a revisar-los però malgrat tot com vàrem dir al ple volíem aprovar-los i per a poder fer-ho només demanaven que es tinguessin en consideració uns puts que creiem són prou importants per a incloure’ls en el pressupost del 2016.

Aquests punts són els que us vam explicar fa un parell de dies i que tornem a explicar tal com vam fer al ple:

 1. Volem un augment de la partida per a la llar d’infants Xauxa. Creiem que es pot recuperar el percentatge del pressupost destinat a tal efecte del curs 2012-2013, en aquest curs es van destinar 66.000 euros. Creiem que amb menys nens a l’escola i mantenint el mateix tant per cent en referència al total del pressupost, aquest any la partida per a la nostra llar d’infants hauria de ser de 75.000 euros.
 2. Volem un augment de la subvenció de l’AMPA de l’escola Joan Cases. Actualment amb 420 nens la subvenció destinada per a ells és de 1.800 euros, 4, 28 euros per nen. Creiem que és totalment insuficient, encara més si fem la comparació amb qualsevol altra entitat. Aquest any demanen que la subvenció de l’AMPA sigui de 10 euros per nen, és a dir, un total de 4.200 euros
 3. Al capítol de les inversions veiem que comprarem un cotxe i una nova furgoneta. Seguint el nostre model de poble més sostenible demanem que aquests dos vehicles que es comprin siguin elèctrics. Creiem que tots hem de donar exemple i l’ajuntament ha d’anar davant en aquestes qüestions. També volem que s’instal·lin dos punts de càrrega al pàrquing de l’ajuntament per a carregar aquests vehicles i que els veïns puguin fer-los servir lliurement.
 4. Continuant amb el capítol de les inversions creiem que s’ha de retirar la partida destinada a un pàrquing de caravanes de 15.000. És una proposta a la qual no veiem sentit, de la qual no tindrem retorn i que pot portar-nos problemes de normatives i de seguretat.
 5. Per acabar amb el capítol de les inversions creiem que és molt positiva la reforma del parc de Can Sauleda, com ja vàrem dir. Pensem que podem lligar aquesta inversió amb la participació ciutadana perquè puguem recollir idees i realment saber què volem els vilamajorins i vilamajorines. Ja que serà un parc per a tots, que menys, que puguem dir a nostra.
 6. Per finalitzar , però no menys important, hem de recuperar aquell punt tractat fa uns anys i aprovat tant a escala internacional com als ajuntaments. És el famós 0,7%. per ajuda a la cooperació i el desenvolupament. Volem destinar el 0,7% del nostre pressupost per ajudar a aquells que menys tenen i més perden, tal com hauríem de fer tots els ajuntaments i institucions del país.

Una vegada explicat cada punt vam demanar que l’equip de govern els tingués en consideració per incloure’ls als pressupostos del 2016., d’aquesta manera votaríem a favor.

Malauradament no va ser així, ens van explicar que ells portaven els pressupostos tancats i que això és el que s’havia de votar en aquell ple. També van dir que prenien nota, potser en el futur es pot reconduir la situació amb aquestes notes i amb una mica de voluntat.

Ens sembla una actitud poc correcta amb la resta de regidors, amb els equips de l’oposició i amb tots els ciutadans del nostre poble, ja que queda plasmat que no hi ha manera de fer aportacions, donar idees ni comentaris a uns pressupostos que són, no ho oblidem, de tots nosaltres encara que no ens deixin participar.

Ja que no tenim cap oportunitat de dir la nostra, ja que no deixen que fem cap canvi ni millora ens veiem obligats a votar en contra dels pressupostos del 2016; com sempre ells són majoria i aproven tot allò que consideren.

Ple_17_12_15

Share
Pressupostos 2016

Pressupostos 2016

Us expliquem que hem pensat a donar suport als pressupostos d’aquest 2016, això sí, volem fer la nostra aportació per a poder aprovar-los. Ja que tenim un model de poble i sabem allò que volem creiem que podem demanar unes modificacions amb unes millores mínimes per tal d’aprovar-los.

 1. Volem un augment de la partida per a la llar d’infants Xauxa. Creiem que es pot recuperar el percentatge del pressupost destinat a tal efecte del curs 2012-2013, en aquest curs es van destinar 66.000 euros. Creiem que amb menys nens a l’escola i mantenint el mateix tant per cent en referència al total del pressupost, aquest any la partida per a la nostra llar d’infants hauria de ser de 75.000 euros.
 2. Volem un augment de la subvenció de l’AMPA de l’escola Joan Cases. Actualment amb 420 nens la subvenció destinada per a ells és de 1.800 euros, 4, 28 euros per nen. Creiem que és totalment insuficient, encara més si fem la comparació amb qualsevol altra entitat. Aquest any demanen que la subvenció de l’AMPA sigui de 10 euros per nen, és a dir, un total de 4.200 euros
 3. Al capítol de les inversions veiem que comprarem un cotxe i una nova furgoneta. Seguint el nostre model de poble més sostenible demanem que aquests dos vehicles que es comprin siguin elèctrics. Creiem que tots hem de donar exemple i l’ajuntament ha d’anar davant en aquestes qüestions. També volem que s’instal·lin dos punts de càrrega al pàrquing de l’ajuntament per a carregar aquests vehicles i que els veïns puguin fer-los servir lliurement.
 4. Continuant amb el capítol de les inversions creiem que s’ha de retirar la partida destinada a un pàrquing de caravanes de 15.000. És una proposta a la qual no veiem sentit, de la qual no tindrem retorn i que pot portar-nos problemes de normatives i de seguretat.
 5. Per acabar amb el capítol de les inversions creiem que és molt positiva la reforma del parc de Can Sauleda, com ja vàrem dir. Pensem que podem lligar aquesta inversió amb la participació ciutadana perquè puguem recollir idees i realment saber què volem els vilamajorins i vilamajorines. Ja que serà un parc per a tots, que menys, que puguem dir a nostra.
 6. Per finalitzar , però no menys important, hem de recuperar aquell punt tractat fa uns anys i aprovat tant a escala internacional com als ajuntaments. És el famós 0,7%. per ajuda a la cooperació i el desenvolupament. Volem destinar el 0,7% del nostre pressupost per ajudar a aquells que menys tenen i més perden, tal com hauríem de fer tots els ajuntaments i institucions del país.
Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines