Escriu-nos! participa@canvi.cat

Les energies renovables, el nostre model energètic

El model energètic de CanVi passa per les energies renovables. Vam demanar al ple la migració a “Som Energia”, cooperativa catalana que compra i produeix exclusivament energia renovable.

La moció presentada va ser aprovada per unanimitat i en aquest últim any s’han traspassat a “Som Energia” dos equipaments: la biblioteca municipal i la sala polivalent del carrer França que representen un 4% del total del pressupost dedicat a l’enllumenat públic.

Diríem que seria un bon inici si no fos perquè sembla fet de cara a la galeria. Mostra de la hipocresia de l’equip de govern és que va desaprofitar una oportunitat d’or com va ser el venciment del contracte de l’enllumenat públic amb Endesa el passat desembre quan ja havien escampat als quatre vents per les xarxes socials que eren els abanderats de les energies renovables.

Des de CanVi seguirem treballant en aquesta línia per tal que Sant Antoni de Vilamajor sigui un poble més sostenible.

Share
Moció estudi zona esportiva Can Miret

Moció estudi zona esportiva Can Miret

Moció que presentem al ple del 27 de novembre de 2015 per a sol·licitar el canvi de subministrador elèctric de l’equipament zona esportiva de Can Miret a Som energia i demanar una auditoria luminotècnica i d’impacte sonor del mateix equipament.

Iniciant la línia que ens hauria de dur a anar traspassant el consum energètic dels equipaments municipals, de manera progressiva cap a empreses que facin servir únicament energies 100% netes, proposem al Ple de l’ajuntament que el primer equipament a traspassar sigui l’equipament Zona Esportiva de Can Miret.

I a l’hora aprofitant l’evidència que a dia d’avui el sistema d’enllumenat presenta unes clares deficiències, com ha es va posar de manifest en l’anterior ple (adjuntem les fotografies que ho acrediten), creiem oportú que es realitzi una auditoria tant del sistema d’enllumenat existent, com per comprovar l’impacte sonor que els veïns de la zona estan patint, i de com reduir-lo.

Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

1.- Que es realitzi el canvi de l’actual subministrador d’energia elèctrica de l’equipament municipal Zona Esportiva de Can Miret, a Som Energia.

2.- Que es realitzi per part d’una empresa auditora especialitzada, un estudi del sistema d’enllumenat existent per tal de reduir el consum actual, i a l’hora la contaminació lumínica a la zona, i també per a se se’ns proposin mesures per reduir l’impacte sonor.

3.- Que les dues gestions a realitzar siguin delegades per l’alcaldia del nostre Ajuntament en en dels regidors de CanVi.

(c) Tots els drets reservats

(c) Tots els drets reservats

Share
Moció per la migració serveis elèctrics a Som Energia

Moció per la migració serveis elèctrics a Som Energia

Moció que presentem al ple del 27 de novembre de 2015 per la migració dels serveis de subministrament eléctric municipal a la cooperativa catalana Som Energia

Les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels seus socis. Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat i permeten als ciutadans tenir una influència directa als assumptes del mercat que els afecten.

Quan parlem d’Estructures d’Estat no només ens referim a l’Agència Tributària Catalana, o al Síndic de Greuges. Sinó que també formen part d’aquestes Estructures d’Estat aquelles petites empreses, creades al nostre país que tenen una voluntat de servei col·lectiva, com ho és la generació, distribució i comercialització de l’energia elèctrica.

D’energia elèctrica però, n’hi ha de diverses classes, tots vostès ho saben, encara que de vegades, va bé fer una mica de memòria per tal de recordar-nos a nosaltres mateixos d’on venim, qui som i cap on anem. El primer grup és aquell que inclou l’energia produïda i comercialitzada per les clàssiques empreses de l’oligopoli energètic de l’Estat Espanyol i que segueixen basant la major part de la seva producció en l’obtenció de l’electricitat a partir de fonts d’energia no renovables, com ho són: la nuclear (i el risc que comporten per la nostra salut, només cal pensar en Txernòbil, o Fukushima), el gas o el carbó, que si bé són més segures, no eviten afavorir l’augment del preu d’aquestes matèries i evidentment, la generació de gasos d’efecte hivernacle.

El segon grup, i el gran oblidat per cert, per les empreses de “l’establishment” energètic, és aquell que permet l’obtenció de l’energia elèctrica a partir de fonts renovables, com ho són la llum solar o la força del vent entre d’altres i que no comporten grans efectes secundaris per fer-ne un aprofitament. Fer ús de les fonts renovables per a produir energia ens permet un fet que per elemental que sembli, es converteix en trivial per garantir un bon futur pel nostre planeta i pels nostres fills.

Som energia és una cooperativa catalana sense anim de lucre de producció i consum d’energies renovables nascuda el 2010 a Girona, fet que la converteix en la primera cooperativa d’aquest tipus fundada als Països Catalans. Els principals objectius d’aquesta cooperativa són oferir als seus socis la possibilitat de consumir energia 100% renovable, així com desenvolupar projectes rendibles d’energies renovables com ho són la fotovoltaica, l’eòlica, biomassa, biogas i minihidràulica. Actualment la cooperativa compta amb més de 15.000 socis/es. I va ser guardonada amb el Premi Solar Europeu 2012 entre molts altres.

És per tot això que CanVi – Candidatura per Vilamajor proposa els següents
ACORDS
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor es faci ressò d’aquesta proposta de gestió energètica de la cooperativa Som Energia.

SEGON.- L’Ajuntament es compromet a estudiar el funcionament d’aquesta cooperativa per valorar la gestió i les possibilitats de les noves energies.

TERCER.- Transmetre aquests acords a les entitats socials, veïnals i culturals, així com als mitjans de comunicació locals i comarcals.

(c) Tots els drets reservats

(c) Tots els drets reservats

Share
%d bloggers like this:
Aneu a la barra d'eines